Ogólne Właściwości Tworzyw Zastosowanych w Wężach i Uszczelkach


  • 1. PVC - Polichlorek winylu (PCW).
  • 2. PUR - Poliuretan Rubber.
  • 3. NR - Natural Rubber (kauczuk naturalny).
  • 4. SBR - Styrene Butadiene Rubber (Kauczuk Butadienowo – Styrenowy).
  • 5. EPDM - Ethylene propylene diene rubber (Etylo-Propylenewe-Dienowe-Monomery).

Materiał powierzchni

wewnętrznej węża

1. PVC 2. PUR 3. NR 4. SBR 5. EPDM
Maksymalna temp. pracy [°C]          
- suche powietrze +60 +80 +70 +70 +120
- gorący olej - +60 - - -
- gorąca woda +60 +40 +70 +80 +140
Minimalna temp. pracy [°C] -10 -20 -40 -30 -50
Wytrzymałość ogólna:          
- Oleje mineralne i tłuszcze średnia dobra niewielka niewielka niewielka
- kwasy rozcieńczone dobra średnia niewielka niewielka znakomita
- kwasy skoncentrowane średnia niewielka średnia średnia dobra
- rozpuszczalniki alifatyczne, benzynowe itp. niewielka średnia niewielka niewielka niewielka
- aromatyczne: toluen, benzen niewielka niewielka niewielka niewielka niewielka
- estry, etery, alkohole niewielka niewielka dobra dobra znakomita
- chlorowe: tetra, tri itp. niewielka niewielka niewielka niewielka średnia
- odporność na absorpcję wody dobra b. dobra b. dobra b. dobra znakomita
- światło słoneczne + ozon średnia b. dobra niewielka średnia znakomita
Sprężystość dobra dobra znakomita dobra średnia
Wytrzymałość na deformację niewielka średnia dobra dobra dobra
Odporność na zużycie dobra znakomita znakomita b.dobra dobra
Przepuszczalność niewielka b. mała b. mała b. mała b. mała
Izolacja elektryczna dobra dobra b. dobra b. dobra znakomita
Zakres twardości (Shore A) 60-85 50A-75D 30-90 40-90 40-90
Ognioodporność zła zła niewielka niewielka niewielka
Wytrzymałość na rozciąganie 20-30 Mpa 20-30 Mpa 18-30 Mpa 15-25 Mpa 10-20 Mpa
  • 6. NBR Nitril Butadiene Rubber (Perbunan).
  • 7. CR - Chloroprene Polymer - (Neopren).
  • 8. SI - Silicone Rubber - (Guma Silikonowa).
  • 9. UPE/XLPE - Cross - Linked Poly-Ethylene - (Usieciowany polietylen).

Materiał powierzchni

wewnętrznej węża

6. NBR 7. CR 8. SI (Q) 9. UPE/XLPE
Maksymalna temp. pracy [°C]        
- suche powietrze +90 +90 +180 +66
- gorący olej +120 +60 - +60
- gorąca woda +90 +70 +100 +66
Minimalna temp. pracy [°C] -20 -30 -60 -50
Wytrzymałość ogólna:        
- Oleje mineralne i tłuszcze znakomita dobra niewielka dobra do +60°C
- kwasy rozcieńczone dobra znakomita znakomita znakomita
- kwasy skoncentrowane średnia dobra niewielka znakomita
- rozpuszczalniki alifatyczne, benzynowe itp. znakomita średnia niewielka dobra
- aromatyczne: toluen, benzen dobra średnia niewielka dobra
- estry, etery, alkohole zła średnia średnia znakomita
- chlorowe: tetra, tri itp. średnia niewielka niewielka dobra
- odporność na absorpcję wody dobra dobra znakomita dobra
- światło słoneczne + ozon średnia znakomita znakomita dobra
Sprężystość średnia średnia dobra dobra
Wytrzymałość na deformację dobra dobra średnia niewielka
Odporność na zużycie dobra b. dobra niewielka średnia
Przepuszczalność niewielka niewielka niewielka niewielka
Izolacja elektryczna zła średnia znakomita dobra
Zakres twardości (Shore A) 40-95 40-95 40-85 -
Ognioodporność niewielka dobra średnia -
Wytrzymałość na rozciąganie 15-20 Mpa 15-20 Mpa 10-20 Mpa 30-35 Mpa
100%
JAKOŚĆ
 
1500
Ponad 1500 rodzajów
węży i złączy
22 lata
Ponad 22 lata
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.